Disclaimer voor www.sofreshnow.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.sofreshnow.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door So Fresh Now. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden producten, de website en alle onderdelen daarvan liggen bij So Fresh Now en haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van So Fresh Now is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere informatie op deze website her te gebruiken, openbaar te maken, op te slaan, of in wat voor vorm dan ook te vermenigvuldigen, behoudens voor zover dat gebeurt voor eigen intern gebruik door u als klant van So Fresh Now.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

So Fresh Now streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, of dat producten niet (meer) leverbaar zijn, of dat er afwijkingen zijn van het geleverde product ten opzichte van de informatie op de website, of dat er een onjuiste prijs is genoemd, dan kunnen wij daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, van wie of van welke aard ook, terwijl So Fresh Now steeds gerechtigd is alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid of voor storingen in het functioneren van onze website, van welke aard dan ook, alsmede voor de gevolgen die uit het gebruik van de website voor u als gebruiker voortvloeien.  Het gebruik van deze website is geheel voor eigen risico van u als gebruiker.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Herroepingsrecht en Algemene Voorwaarden

De verse producten (groente, fruit en kruiden) die u via onze website heeft besteld, hebben slechts een beperkte houdbaarheid. Daarom is het herroepingsrecht is op die verse producten dan ook niet van toepassing, zodat uw bestelling met uw succesvolle betaling dus definitief is.

Voor de andere producten die u heeft besteld via onze website, geldt ons retourbeleid waardoor u het recht heeft om uw bestelling binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van die producten te herroepen en die producten vervolgens binnen een nieuwe termijn van 14 kalenderdagen aan ons terug te sturen op uw kosten.

Klik hier voor de pagina: Verzenden en retourneren.

Op alle bestellingen die via de website worden geplaatst zijn de Algemene Voorwaarden So Fresh Now van toepassing.

U kunt deze voorwaarden hier inzien en downloaden: Algemene Voorwaarden.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.sofreshnow.com op deze pagina.